Nog een Joodse stem op het plan van Trump: geen vrede zonder gelijkheid en wederzijds respect

Zoals wij al gewend zijn geraakt van de 45ste president van Amerika, heeft deze het laken naar zich toegetrokken en Nethanyanu voor zijn kar getrokken om voor de Israëlisch populaire maatregelen te treffen zonder rekening te houden met de Palestijnen die hun plan voor de staat Israël zo maar willens-nillens moeten aanvaarden.

Advertisement

Normaal gesproken komen mensen samen wanneer ze een overeenkomst willen bereiken. In een conflict, wanneer twee partijen geen oplossing vinden en een bemiddelaar wordt ingeschakeld om te helpen,
verwacht men dat beide partijen rond de tafel zitten en dat de bemiddelaar probeert een oplossing te vinden die rechtvaardig is voor beide partijen en aanvaardbaar is voor beide partijen.

De Amerikaanse president die zich graag met alles en nog wat bemoeit en graag denkt dat hij de allerbeste probleemoplosser is, heeft ook zijn tanden gezet op de Palestijns-Israëlische kwestie.

In een schouwspel van koloniale overmoed hebben Amerikaanse en Israëlische leiders – zonder Palestijnse partners – een plan gepresenteerd dat naar verluidt gericht was op het oplossen van het historische conflict in Israël en Palestina, waarbij de Palestijnse behoeften en belangen volledig werden genegeerd. Trots vertelde Donald Trump de wereld dat hij de enige was die, na al die jaren van conflict, het probleem degelijk voor eens en voor altijd kon oplossen.
Dat hij noch zijn collega het nodig vond om een ​​beroep te doen op de Palestijnen om de kwestie te bespreken, kan op zijn minst ‘raar’ worden genoemd.

Kijkend naar het ‘Plan’ kunnen we duidelijk zien hoe Trump de huidige president van Israël wilde behagen.
Het plan heeft tot doel de Palestijnse aspiraties voor onafhankelijkheid en vrijheid te onderdrukken, de Palestijnen te beperken tot een apartheid-achtig systeem van Bantustans en de rechten van de Palestijnse vluchtelingen teniet te doen.

Dit spektakel is bedoeld om Trump en Netanyahu te helpen om de populariteit van het publiek te winnen, omdat ze beiden geconfronteerd worden met ernstige beschuldigingen van corruptie en komende verkiezingen. Tegelijkertijd is het eenzijdige karakter van hun stappen erop gericht de Palestijnse leiders de schuld te geven voor hun weigering om deel te nemen aan dit zinloze schouwspel.
Het voedt het Israëlische gevoel van recht om delen van de bezette gebieden te annexeren en het staatsburgerschap van zijn Arabisch-Palestijnse inwoners te verhandelen, wat helaas gedeeld lijkt te worden door zowel Netanyahu zijn belangrijkste deelnemer in de komende verkiezingen Benny Gantz,
Israel Resilience Party horizontal logo.pngdie in 2018 een nieuwe politieke partij heeft opgericht met de naam Hosen L’Yisrael (Israel Resilience) of Veerkracht voor Israël.

De ontkenning van de basis betreffende mensenrechten van Palestijnen is tegen de meest fundamentele waarden van humanisme en gelijkheid die Jeshuaisten en verschillende joden met o.a. “Een Andere Joodse Stem / Another Jewish Voice” (EAJS) nastreven.
“Een Andere Joodse Stem / Another Jewish Voice”, ik en mijn geloofsbroeders, delen deze verplichting Emblem of the United Nations.svgmet de Verenigde Naties en met de meeste landen over de hele wereld, en roepen hen op om het plan van Trump volledig te verwerpen.
EAJS zal blijven vechten tegen de onderdrukking en de-humanisering van Palestijnen, en voor gerechtigheid in reactie op de historische fouten begaan door de staat Israël. Dit is de enige manier om de basis te leggen voor gelijkheid en wederzijds respect tussen Palestijnen en Israëliërs en om vrede en welvaart in het gebied te waarborgen.

+

Engelse versie / English version: Another Jewish Voice on Trump’s plan: No peace without equality and mutual respect

2 thoughts on “Nog een Joodse stem op het plan van Trump: geen vrede zonder gelijkheid en wederzijds respect

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.