Geestelijke affaires in CoViD-19 afzonderingstijden

Voorstelling van de in de corona lockdown periode opgerichte Jeshuaisten website Jeshuaist Focus.

Tijden van afzondering

In deze tijden van afzondering, waarbij iedereen werd verzocht liefst thuis te blijven en wanneer in het openbaar afstand te houden, kreeg iedereen extra tijd om op zichzelf te zijn.

Opvallend in deze lockdown periode was dat er meer online werd gegaan en meer op sociale media werd gedeeld. Hierbij kan men de vraag stellen waarnaar de meeste mensen keken. Velen zochten ook dingen op terwijl anderen hoopten zo maar dingen te vinden die hun aandacht konden trekken. Door de overvloed aan postings waren mensen dikwijls aan hun scherm gekluisterd in die mate dat ze zelfs de tijd uit het oog verloren. Dat was niet zo erg voor velen, omdat ze niet naar het werk moesten, maar de huiselijke taken werden dan soms toch wat uit het oog verloren.

Op de televisie werd er nu ook heel wat meer aan geboden en hier ging dan ook heel veel tijd van de dag naar toe. Op meerdere posten werd natuurlijk heel wat tijd gestoken in het opvolgen van de CoViD-19 pandemie. Post na post werd men geconfronteerd met die ziekte en op nieuwsuitzendingen was het alsof er niets anders meer te vertellen was dan over die ziekte te spreken. Voor de rest leek de wereld stil gevallen te zijn. Al die negatieve berichten brachten sommige mensen wel over stuur of maakten velen gedeprimeerd. In plaats van alles rustig in evenwicht te bekijken.

Het geestelijke in de tempel en in het leven

Betreft het geestelijk leven moest iedereen ook in zijn of haar eigen schelp blijven en waren er geen openbare diensten meer. Dit betekende synagoge houden in huis in de beperkte gezinskring. Maar daarbuiten waren er ook de synagoge diensten online, die de aangeslotenen konden volgen. Hierdoor bleef men in contact met elkaar en kon men elkaar verder blijven aanmoedigen en steunen daar waar nodig. Want het kon bijna niet anders dat er ook in onze gemeenschap mensen door de ziekte getroffen werden. Opvallend was wel, dat wij nu precies meer mensen elke week aantroffen, doordat velen nu niet verveeld zaten met de lange afstand tot de sjoel of niet vast zaten in het verkeer als zij van het werk kwamen, of de meesten nu makkelijk vanuit huis samen konden komen op het net.

Wij konden ons wel vinden in de geestelijke meetingen on line, maar wij vroegen ons wel af in welke mate mensen deze gelegenheid wel zouden aangrijpen om eens dieper te graven in hun mens-zijn en in hun geestelijke affaires. Op het net was het ook makkelijk voor iedereen de teksten op het scherm te zien verschijnen zo dat het heel wat makkelijker te volgen was en iedereen makkelijk mee kon zingen.

Vruchtbare relaties

Maggie De Block 2016.jpg
Belgisch politica van de Open Vld, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

In deze tijd waar iedereen “in zijn kot” moest blijven zoals de minister van gezondheid Maggie De Block zo komisch wist te zeggen, waren we allemaal gebonden aan huis en tuin (indien we dat tenminste hadden). Zij die op een klein appartementje zaten met enkele kinderen hadden het zeker niet makkelijk. Die toestand van op elkaars nek te zitten zorgde dan ook in bepaalde huishoudens voor wat wrevel.

Ook al deden velen Maggie de Block haar uitspraak “Blijf in uw kot!” na, om er mee te lachen, was het zeker geen affaire om mee te lachen. De lockdown was een noodzakelijke voorzorgsmaatregel die veel erger heeft voorkomen. Maar toch enkele negatieve toestanden naar voor bracht ook, zoals de druk op het geestelijk gestel, de eenzaamheid en geestelijke spanningen.

Terwijl de gezondheidswerkers wel zeer goed wisten welk een bijna onmenselijke taak hun te wachten stond kon de bevolking alleen maar proberen op de hoede te blijven om geen besmetting op te lopen en zich niet te laten meeslepen in een spiraal van depressie.

Voor innige relaties tussen minder gekenden werd er nu best geen plaats noch tijd voor gemaakt. De huiselijke relaties werden voor velen nu wat meer op de proef gesteld doordat iedereen nu heel de dag met elkaar zat opgescheept.

Gelukkig vonden velen toch voldoende afleiding en wisten zij zich goed bezig te houden in hun eigen huis of kot. Heel wat aandacht ging naar het opruimen en kuisen van het huis en met het opschonen van de kasten. Op dat vlak was er nu niet de “jaarlijkse lente schoonmaak” maar werd er in vele huisgezinnen de Grote tien of twintigjarige schoonmaak gehouden.

Op werelds vlak had men de handen vol in vele huisgezinnen, maar hoe zat het met het geestelijk gedeelte? Vonden mensen daar wel tijd voor?

In wezen was het een ideale tijd om eens na te denken hoe het met het leven is gesteld. Er was tijd genoeg om zich te bevragen over het wel en wee van het eigen leven en het leven rondom zich. Dat bezinnen over het eigen leven stelde ook in vraag hoe men zich wil richten of waar men op wil gaan focussen.

Tijd om zich te richten en een juiste relatie op te bouwen

Met de overschot aan tijd konden vele mensen tijd nemen om zich te bezinnen. Maar dat betekent nog niet dat ze dat deden. Heel wat mensen zijn namelijk bang om met hun innerlijke ik geconfronteerd te worden. Toch ligt daar de verborgen schat van rust en vrede.

Op de televisie konden wij horen hoeveel mensen in de rats zaten en niet goed wisten wat te doen in deze tijd van beperking. Vreemd dat ze zich zo beperkt voelden terwijl hier in België toch nog zo veel mocht. Zij mochten zelfs verder gaan dan één kilometer buiten huis. Alsook moesten zij geen documenten tonen of zich niet verantwoorden als zij naar de winkel gingen. Zij konden zich dus tamelijk ver van huis begeven en met nog veel mensen in contact komen.

Iedereen zou moeten beseffen dat, nu men niet naar het werk moest, men eindelijk zuivere tijd kon hebben voor zichzelf. Het ideale moment voor reflectie.

Jeshuaist Focus – Jeshua de historische figuur

Deze tijd is er ook een nieuwe speler op de markt gekomen. Een website van de Jeshuaisten die de mensen duidelijkheid wil scheppen over ons zijn, ons wezen, onze toekomst en welk een rol de historische figuur Jeshua of Jezus Christus en zijn hemelse Vader hier spelen. De nieuwe website probeert aan te geven waar wij als mens onze ogen best op richten. Het legt de focus op vruchtbare relaties die je dichter brengt bij Jeshua (Jezus Christus) de Messias.

Het onvruchtbare en onvervulde

In deze wereld zijn wij zo gebonden aan verplichtingen. Per dag doen wij zo veel dingen, waarbij er zijn die we keer op keer op nieuw doen. Even goed, herhalen we dagelijks bepaalde ritten en activiteiten die ons heel wat tijd kosten maar in spe weinig opleveren.

Bij die zovele onzinnige dingen die wel in veelvoud herhaald worden kan men zich afvragen of die wel iets positief toevoegen aan ons leven. Hier van kan men zeggen dat alles wat onvruchtbaar en onvervuld is – alles wat de Geest verdrijft – vermeden moet worden.

Terwijl je relaties met vrienden opbouwt en koestert met behulp van online tools, zal het evangelie zich op natuurlijke wijze verspreiden, zodat je kunt ‘vissen waar de vis is.
Satan, of Gods tegenstander, kan ons ertoe verleiden die relaties te verkwisten en onze tijd op het web te verspillen met dingen die niet bevorderlijk zijn voor de geest.

Alle technologie is niet inherent slecht; voorzeker niet. In de online meetingen of virtuele bijeenkomsten, zagen we de vele voordelen. Voor de Bijbelstudie zijn er de hedendaagse software programma’s die het zo veel makkelijker maken om een goede studie zonder veel tijdverlies vlot te laten verlopen.

Velen moeten nog gewend geraken aan die hedendaagse elektrische gadgets die veel voor verleiding zorgen. Zoals met elk nieuw speeltje wordt dat eerst overvloedig gebruikt maar zal dat na een tijdje haar aantrekkingskracht wel verliezen. Het komt er gewoon op aan om de vele mogelijkheden ervan op gepaste manieren te leren gebruiken. Uiteindelijk zal bij goed gebruik deze nieuwigheden ook nuttig dingetjes kunnen zijn om te leren, te communiceren, om levens te verheffen en op te fleuren, en om de geloofsgemeenschap op te bouwen en te versterken. Dat moeten we dan natuurlijk toejuichen.

Zich richten op de meest vruchtbare relatie

Zorg ervoor dat u zich richt op die relatie die het meest vruchtbaar is als u uw leven vorm wil geven. Hierbij moet u na denken over Wie of Wat u al die kansen geeft die u in het leven krijgt. Heel wat mensen krijgen pakken zegeningen, maar merken ze niet. Toch zodra hen iets negatief overvalt, vragen ze zich altijd af waarom God dat toe laat. Dit, terwijl er meestal geen bedankje af kan voor al die zegeningen die ze al zo vele keren hebben gekregen.

Jeshuaist Focus – een Plaats om te vinden

De nieuwe website “Jeshuaist Focus” wil als het ware de mens een spiegel voor leggen en wil hen ook een camera en een verrekijker aanbieden om zich te richten naar die dingen die het waard zijn om op te focussen. Hierbij verlangt de website het evangelie of het Goede Nieuws te verkondigen, waarbij zij ook een gereedschapkist levert om de relatie met de hemelse Vader op te bouwen.

In deze tijd waar er veel nood is aan contact en aan inzicht voor het leven kan iedere gelovige bijdragen om anderen gerust te stellen. Gebruik de Geest om manieren te vinden om het evangelie online te verspreiden. Probeer degenen met wie u online omgaat te helpen de kracht van de verzoening van Jezus Christus te realiseren – en met name de rol ervan in uw leven.
Wees niet bang om uw getuigenis van onze Heiland te geven als u door de Geest wordt ingegeven. Als u dat doet, zullen er zegeningen in uw leven komen en in het leven van degenen met wie u deelt.

+

Vindt de Jeshuaist website: Jeshuaist Focus

Jeshuaist Focus – Kijk op Jeshua pagina – Uitkijken en gezichtspunt zoeken

++

Aanverwante lectuur

  1. Voor het eerst in jaren weer een Pesach in isolatie
  2. Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden
  3. Kunstzinnige en therapeutische bezigheden in en na Lockdown
  4. Nieuwe sociale etiquette
  5. Bij beperktheid van plaats toch nog verkondigend
  6. Kunnen focussen in een hectische tijd
  7. Over gaan tot een juiste focus
  8. Niet op het probleem focussen maar op de oplossing tot alle problemen
Advertisement

7 thoughts on “Geestelijke affaires in CoViD-19 afzonderingstijden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.