Polen dat zich boven wet en historische waarheid stelt

Aan de grens van Polen en Wit-Rusland is er een spel bezig waarbij zowel Belarus, Rusland en Polen mensen als wapen gebruiken om hun zin door te drijven en vrijheid verkrijgen om mensenrechten ongehoord te schenden.

In Polen is er al meerdere maanden iets aan de gang dat hen die zich Europeaan noemen zou moeten beangstigen.

Democratische beginselen en burgerrechten

Er is duidelijk een (vermeende) democratische terugval in Polen op te merken. Vraag is natuurlijk of er wel een werkelijke open democratische houding is geweest bij de Poolse regering?!?

Als EU-burgers kunnen we al lang een jarenlang rechtsstaatconflict tussen Warschau en Brussel opmerken. alsook kunnen wij de laatste maanden een verhoogd racisme en een discriminatie zien die in de Europese rechtsstaat ontoelaatbaar is. Als EU-burgers moeten wij er zeker van zijn dat landen die zich aansluiten bij de Unie er ook willen op toe zien dat  de rechten van die Unie gewaarborgd worden en dat de aangesloten leden voor al hun ingezetenen die burgerrechten wil en zal vrijwaren en zal optreden bij enige schending van de mensenrechten. Dit laatste zien wij al een hele tijd niet meer gebeuren in Polen, Tsjechië, Bulgarije, Hongarije en Roemenië.

Katholische zogenaamde onwetendheid met kijk op ‘doders van Jezus’

Tijdens de Duitse bezetting van Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben vele burgers ofwel niet geweten, ofwel gedaan alsof hun neus bloede, betreft wat er gebeurde in die kampen die buiten hun dorpen lagen. Vandaag de dag zouden die Polen bewust moeten zijn van wat er in die vernietigingskampen, waaronder Auschwitz-Birkenau, Treblinka II , Bełżec, Chełmno, Majdanek en Sobibór gebeurde. Toch kunnen wij nog vele ontkenners vinden, maar nog erger, weer burgers die Joden en zigeuners afschilderen als het kwaad van de wereld. De laatste dagen wanneer een televisereporter mensen in Polen ondervroeg over de situatie aan de grens konden wij dingen horen als

De Joodse geldwolven die Europa beheren moeten wij hier niet hebben en hebben hier ook niets te zeggen.

Zoals wij hier geen Joden hoeven moeten wij ook geen Moslims hebben.

Wij kunnen al die bandieten van over de grens hier in ons land niet binnen laten.

Hlond.jpg
Salesiaan August Hlond die provinciaal van de Salesianen voor Duitsland-Oostenrijk-Hongarije werd in 1919 en in 1922 benoemd werd tot apostolisch administrator van het gebied dat later het aartsbisdom Katowice zou worden. Hij richtte in 1930 de Poolse Katholieke Actie op en ondersteunde de antisemitische politiek van de toenmalige regering en van de extreemrechtse Endecja.

Erg is het ook om te zien welk een rol de Katholieke Kerk blijft spelen in het neersabelen van de Joodse bevolking. Door Paus Franciscus I is een decreet ondertekend waarin de “heldhaftige deugden” werden erkend van de Poolse kardinaal van de Rooms-Katholieke Kerk, die in 1926 aartsbisschop van Poznań en Gniezno was, en primaat van Polen, August Hlond (1881-1948), op aanbeveling van de Congregatie van het Vaticaan voor de oorzaken van heiligen.
Zelfs na de oorlog bleef die kardinaal hulp van de kerk tegen antisemitisme afwijzen in de aanloop naar een pogrom in de stad Kielce in juli 1946, waarbij van de 200 Poolse Holocaust-overlevenden er 41 vermoord en 82 verwond werden toen zij terugkeerden na het eind van de oorlog. Zo kon een bloedbad van 23 mei 1943, waar 45 Joodse kinderen, die het getto van Kielce hadden overleefd, op de begraafplaats Pakosz in Kielce bijeen gebracht werden om gedood te worden, in herhaling vallen. Het gaf aan hoe de gedachte over Joden nog bleef nazinderen.
In januari 1992 werd al een zaligverklaringsprocedure geopend voor de kardinaal, die werd begraven in de Sint-Janskathedraal van Warschau nadat hij onder verdachte omstandigheden was gestorven.

Wet voor uitwissing van betrokkenheid bij het doden van Joden

Polen heeft kennelijk een slecht geweten en tracht thans haar weinig verkwikkelijke geschiedenis van collaboratie met de nazi’s en het inherent aanwezige antisemitisme in de Poolse samenleving wit te wassen door de geschiedenis van het land te herschrijven

De centrumrechtse regering van Polen, keurde een nieuwe januari-wet goed, die gevangenisstraffen oplegt aan iedereen die “de Poolse natie of de Poolse staat” zogenaamd ‘valselijk’ de schuld geeft van nazi-misdaden tijdens de Holocaust, waarbij meer dan zes miljoen Joden omkwamen. De regering doet er trouwens veel aan om haar taak bij die uitmoording te verzwijgen of zelfs uit het geschiedkundig geheugen te wissen.

Controverse over de wet, die door de voormalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu en het in Jeruzalem gevestigde Yad Vashem Memorial Institute als “ongegrond” werd veroordeeld, zou in februari door Pools-joodse organisaties hebben geleid tot een “groeiende golf van intolerantie, vreemdelingenhaat en antisemitisme”.

Contacten met Joden

File:Figurine of Jew with coin (cropped).jpgOp het platte land leven jongeren met stereotypes die zijn gevormd door de katholieke kerk en door nationalistische organisaties, maar ook stedelingen zouden niet vlug afspraken maken met een Joodse jongen of meisje. Vreemd genoeg zijn er Polen die geloven dat er Joden waren die zelf bijgedragen zouden hebben aan het uitmoorden van hun eigen volk. Zulke antisemitische onzin kan nu al bijna tien jaar met gemak verkocht worden. En de regering vindt het wel fijn als er over Joden maar ook over Moslims verkeerde berichtgeving kan verspreid worden en dat de Poolse inwoners angst wordt aangejaagd voor zulke mensen.

Geviseerden

De regering in haar poging om niet te veel Joden in het land te hebben sprak zich in augustus uit om te voorkomen dat eigendomsrechten en andere administratieve besluiten na 30 jaar nietig zouden worden verklaard. Dat treft joodse en niet-joodse eigenaren die in het communistische tijdperk hun eigendommen in beslag werden genomen. Polen had wel nooit een alomvattende wet aangenomen die restitutie of compensatie voor in beslag genomen eigendommen regelde, maar nu heeft ze een wet gestemd ddie voorziet in het voor altijd afschaffen van claims van voormalige eigenaren welke neerkomt op

‘het onrecht door de communisten bestendigen’.

zegt Michael Bazyler, een expert op het gebied van internationaal recht en restitutie aan de Chapman University School of Law in Californië

Op 25 april 2018 demonstreerden Poolse nationalisten aan de Amerikaanse ambassade in Warschau met een spandoek “Zeg neen tegen Joodse eisen“, gericht tegen een wetsvoorstel dat unaniem werd aangenomen in het Amerikaanse Congres [beeldbron: Attila Husejnow/Alamy.com]
Maar niet enkel Joden, Moslims en zigeuners worden geviseerd. Kortweg elk individu dat niet onder streng Katholieke waarden valt moet volgens de regering uitgesloten worden. Hierbij moet hun grondwet boven die van de Europese Unie staan.
De voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, verklaarde terecht:

“Het primaat van het EU-recht moet buiten kijf staan. Wie dit beginsel schendt, bedreigt een van de grondbeginselen van de EU. Wij roepen de Europese Commissie op de nodige maatregelen te nemen.

Polen beweert wel dat het de Europese Gemeenschap niet wil verlaten, maar de houding die ze aan neemt, past wel niet in het kader dat van Europeanen verwacht wordt.

Jens Geyer, lid van het Europees Parlement voor de Partij van de Europese Sociaal-democraten vindt:

“Als de rechtsgemeenschap van de EU niet meer bestaat, moet zij worden opgeheven. Er zijn nu twee opties voor Polen. Ofwel wordt de Poolse grondwet in overeenstemming gebracht met de EU-wetgeving, ofwel zal Polen de EU moeten verlaten.

Doorgaande schending van mensenrechten

Jarosław Aleksander Kaczyński, tweelingbroer van Lech Kaczyński, zoon van Rajmund Kaczyński, voormalig deelnemer aan de Opstand van Warschau en voormalig verzetsstrijder in de Armia Krajowa. Een van de oprichters van de Centrumalliantie (Porozumienie Centrum, PC), een christendemocratische partij die in eerste instantie als doel had als politieke basis te dienen voor Lech Wałęsa in de presidentsverkiezingen van 1990.

Sinds de Poolse nationaal-conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS = Prawo i Sprawiedliwość) in 2015 overtuigend de verkiezingen won, probeerde de regering Jarosław Kaczynski via nieuwe wetsvoorstellen telkens meer macht in handen te krijgen. De regering tracht haar controle aan te scherpen op openbare diensten, de media en zelfs de rechtsstaat. Mensenrechten, onafhankelijke rechtspraak en vrije meningsuiting zijn sinds hun aantreden in het gedrang. Ook al lieten meerdere Poolse burgers via verschillende demonstraties hun ongenoegen blijken, zorgde de PiS dat via nieuwe hervormingen net als vrijheidsberovingen, de  demonstranten hun mond werd gesnoerd.

Op vlak van de rechtsstaat, vrouwenrechten, media en migratie mag het misschien goed zijn op te merken dat er duizenden Poolse burgers het niet pikken hoe hun rechten worden beperkt en bereid zijn om hiervoor op straat te komen om te protesteren, bijvoorbeeld tegen de strikte abortuswetgeving, uitsluiting van homofiele of anders voelende geslachten (interseksen, aseksuelen, panseksuelen), cisgenderbondgenoten (bestrijders van homofobie), of nefaste rechtsstaathervormingen. Maar evneens zij er een grotere groep die vindt dat al die andersvoelenden het zwijgen moet opgelegd worden en zelfs de toegang  moet verboden worden. Zo kunnen er verscheidene drank en eetgelegenheden opgemerkt worden waar buiten bordjes hangen dat homofielen niet welkom zijn.

Nieuwe wetsvoorstellen rond vreedzaam protesteren tasten echter diegenen aan die niet akkoord gaan met de beperkende maatregelen, net als vrijheid van meningsuiting en vergadering en vormen steeds moeilijker te overwinnen obstakels.

Opvallend is de manier waarop politie omgaat met vreedzame protesten. Echter moeten wij lijdzaam toezien hoe in Polen de mensenrechten continu worden geschonden en hoe men de pers aan banden legt of op bepaalde plaatsen verbied te komen, om dingen niet aan het licht te laten komen. Zo is het ongelofelijk dat in de zogenaamd democratische EU waar er persvrijheid zou moeten zijn, de pers aan de grens van Polen met Wit-Rusland niet wordt toegelaten om vast te stellen hoe de situatie nu werkelijk is en hoe de Poolse politie en strijdkrachten de vluchtelingen intimideert en onmenselijk behandelt.

Rechters in Polen hebben het ook steeds moeilijker om hun onafhankelijkheid te bewaren – en dat terwijl een eerlijk proces zo belangrijk is nu steeds meer mensen worden vervolgd voor hun protestacties.
Sinds de huidige regering aan de macht is, voerde ze enkele hervormingen door, zogenaamd om de rechtsstaat vlotter en minder corrupt te laten functioneren, maar in realiteit blijkt echter dat de politieke invloed op de rechterlijke macht is toegenomen en de vrijheid en rechtszekerheid van de mensen ingeperkt zijn geworden.

Grensgebied van de EU, Polen en Wit-Rusland

Wij zijn er bewust van dat de buitengrenzen van de Europese Unie bescherming nodig hebben en dat er daar een algemeen probleem is rond vluchtelingen die Europa willen binnen komen om daar een ander leven te vinden.

Loop van het IJzeren Gordijn (scheidingslijn tussen het Westen (blauw) en het Oostblok (rood)). Joegoslavië en Albanië (roze) behoorden in deze context niet tot het Oostblok. Neutrale staten zijn in lichtblauw.

Er waren het IJzeren Gordijn en De  Muur die afgebroken zijn, maar sinds enkele jaren zien wij weer een opbouw van een nieuw ijzeren gordijn en een mogelijke optrekking van een Muur rond Europa.

Het IJzeren Gordijn was in de eerste plaats een grens door Europa, een scheidingslijn tussen het communistische zogenaamde ‘Oostblok‘ (de Sovjet-Unie en haar vazalstaten of “satellietstaten” in Oost-Europa) en het kapitalistischeWesten‘ (westerse landen onder aanvoering van de Verenigde Staten van Amerika).{Wikipedia}

Wit-Rusland voelt zich nog altijd verenigd met haar broederland Russia of Rusland, waar het aan grenst. ook al verklaarde Belarus zich op 25 augustus 1991 onafhankelijk, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie houdt het er aan met Rusland, en Transkaukasië op goede voet te leven. Met hun bondgenootschap zien zij een goed drukkingsmiddel op Europa met het hun belagen met vluchtelingen uit Irak, Syrië en andere Midden-Oosten oorlogsgebieden.

De Russisch president Poetin en zijn Turkse collega Erdogan, die twee handen op één buik hebben,hebben goed overwogen om te zien hoe zij mensen als een slagwapen kunnen gebruiken. Zij zogen er voor dat er regelmatige vluchten vanuit Turkije naar Wit-Rusland gaan met karrevrachten vluchtelingen. Zo zijn er al tot 12.000 mensen uit Afghanistan, Irak en Syrië bijeengebracht aan de Pools-WitRuslandse grens.

Het regime van de dictator Loekasjenko liet gisteren nog weten dat het niet zal aarzelen om Russische hulp in te roepen

“om onze veiligheid te garanderen”.

Het was diezelfde Loekasjenko die de voorbije weken, mét steun van Poetin, migranten via zijn consulaten in Syrië en Irak naar Minsk liet vliegen om ze vervolgens naar de grens met Polen te brengen, waar ze in erbarmelijke situaties opgepropt zitten zonder enige saniteire voorzieningen.

Een grote groep probeerde maandag 8 november, aangejaagd door Wit-Russische troepen, een Pools hek kapot te maken. Er werd traangas tegen hen ingezet. Op donderdag 11 november bereide de Poolse autoriteiten zich voor op nieuwe confrontaties. Volgens de Poolse overheid, die duizenden soldaten en grensbewakers aan de grens posteerde, verzamelden zich toen tot 4.000 migranten.

Poolse soldaten herstellen het hek met prikkeldraad aan de Wit-Russisch-Poolse grens in de Grodno-regio. Volgens Wit-Rusland houden meer dan tweeduizend vluchtelingen en transitmigranten zich op aan de grens met Polen, onder wie vrouwen en kinderen. Beeld EPA
Poolse soldaten herstellen het hek met prikkeldraad aan de Wit-Russisch-Poolse grens in de Grodno-regio. Volgens Wit-Rusland houden meer dan tweeduizend vluchtelingen en transitmigranten zich op aan de grens met Polen, onder wie vrouwen en kinderen.Beeld EPA

Via telefoon boodschappen en doorgestuurde illegale filmpjes kunnan wij in West Europa zien hoe in Oost Europa er zich daaraan die Poolse grens gewapende conflicten dreigen. Met hun pogingen om Europa binnen te geraken zijn er al meerdere vluchtelingen die het leven hebben verloren, door ontbering en koude, maar ook door de aggresieve ingreep van de Poolse grensbewakers.

Zaterdagavond zijn in de buurt van de plaats Dubicze Cerkiewne volgens de Poolse politie tientallen migranten door de grens doorgedrongen, waarvan 22 Irakezen opgepakt zijn kunnen worden en aangehouden.

null Beeld AP

Volgens verschillende bronnen zouden de Wit-Russische veiligheidsdiensten over gegaan zijn om Irakezen en Syriërs een militaire training te geven om zo een gewapend conflict aan de grens met Europa uit te lokken.

Test voor Russische mogendheden en Europa

Het is duidelijk dat Poetin wil uittesten hoe ver hij kan gaan met Europa, zoals hij zes jaar geleden met Oekraïne al deed: een zenuwenoorlog uitlokken om te kijken in hoeverre de lidstaten bereid zijn Polen bij te staan.

Hierbij hoopt Polen dat de Europese Unie dan meer genegen zal optreden naar Polen toe en zich niet verder meer zal gaan inmengen met de binnenlandse politiek. Zo zou Polen dan uiteindelijk een eigen bewind kunnen voeren in de Europese Unie waarbij een groot deel van haar burgers tegemoet zal gekomen worden Joden, Moslims en anders denkenden en voelenden te bannen uit het land.

Ook al heeft Polen enkele jaren geleden gekozen om onafhankelijk te worden houdt het er toch nog van om een rechtssysteem in Sovjet-stijl te creëren, zodat de autocratie zich ongehinderd kan ontwikkelen en zodat er terug bondgenootschappen kunnen gecreëerd worden met Rusland en Wit-Rusland.

+

Lees ook:

 1. De Holocaust, uitroeiing van de Europese Joden door de nazi’s
 2. Niet vergeten: Massagraven van Joodse Holocaustslachtoffers ingewijd in Polen
 3. Israël woedend op Polen nadat president een wet ondertekende om de Joodse restitutie terug te schroeven
 4. Israël slaat antisemitismebijeenkomst in Polen over, maar sommigen blijven hoopvol
 5. Polen neemt wet aan die Joodse eigendomsclaims aan banden legt
 6. Polen wil Israël’s jaarlijkse schoolreisjes naar voormalige concentratiekampen ‘herbekijken’
 7. ‘Dood aan de Joden’, schreeuwen Poolse nationalisten tijdens demonstratie terwijl ze boek over Joden in Polen verbranden
 8. Polen roept Belgische ambassadeur in Warschau op het matje na krasse uitspraken van premier De Croo
 9. Antisemitische literatuur aan de kerk van Warschau terwijl Poolse topleiders de zaligverklaring bijwonen van gerespecteerde katholieke figuren
 10. Zaligverklaring van Poolse kardinaal August Hlond opgeschort omwille van antisemitisme in pre-oorlogse tijd
 11. Na Litouwen en Griekenland bouwt ook Polen een muur om de komst van Afghaanse vluchtelingen te stoppen

++

Aanvullende lectuur

 1. Virussen van onze maatschappij
 2. Onderbroeken, vreemdelingen en rechtsstaat
 3. Geert Mak – Grote Verwachtingen. In Europa. 1999-2019.
 4. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 5. Gemelde antisemitische voorvallen neemt toe
 6. Vrouwenbewegingen uit 46 landen roepen op tot Women’s Strike
 7. Hongaarse ondermijning van Europese vrijheden
 8. Europa moet emigranten aan Pooolse grens opvangen

+++

Verder verwant

 1. Polen – Narodowe Święto Niepodległości / Nationale Onafhankelijkheidsdag (1918)
 2. Nog is Polen niet verloren. Regeringscrisis dreigt door opstappen coalitiepartij Akkoord
 3. 3-landenpunt
 4. Na Litouwen en Griekenland bouwt ook Polen een muur om de komst van Afghaanse vluchtelingen te stoppen
 5. Memorial day
 6. Wlodzimierz Odojewski – Verdraaide tijd
 7. Het ongemak van de Polen
 8. Pools precedent zal een domino-effect hebben op de EU
 9. Polen. Marcin Romanowski: “Respect voor onze soevereiniteit vereist dat we de uitspraak van het Europees Hof van Justitie naast ons neerleggen”
 10. Belediging, pornografie of activisme? Jonge vrouwen op de bres voor activistes in Polen en Rusland
 11. Schlagzeilen 20 Oktober 2021
 12. Alles soll verboten werden
 13. Bulgaria sends 350 troops to Turkish border as illegal Afghan migrant crossings triple
 14. Schlagzeilen 7 November 2021
 15. Schlagzeilen 9 November 2021
 16. Neues 2015 droht: Massenansturm auf polnische Grenze
 17. Schlagzeilen 10 November 2021
 18. Grenzdesaster Belarus/Polen: Deutsche Polizisten üben harte Kritik an “Lusche” Seehofer
 19. Belarus, Polen, die USA und Migranten aus dem Irak
Advertisement

7 thoughts on “Polen dat zich boven wet en historische waarheid stelt

 1. Wow, what a biased article. As a person living in Poland and very close to Christadelphians myself, far from nationalism or catholicism, I find this article extremely tendentious. If I had to enlist the number of simply laughable matters taken out of the context, I would perhaps have to write more than an hour. In this form, this article is not journalism or blogging, just a slander.

  Like

  1. For some time I was not available and as such was not able to write some new articles nor could react to letters or writings to me. As you shall be able to notice, the last article I wrote was scheduled and as such even published when I was not present on 2021-11-15 with the title “Polen dat zich boven wet en historische waarheid stelt”.

   On that article in dutch, there was somebody, living in Poland, who reacted in English on 2021/11/15.

   Today, 2022 February 13, I noticed this and a duplicate of this letter plus another rude letter, which shows how the present youngsters or middle-aged people today are not patient to wait for an answer on their letter which they could write because I allow reactions on my site. Many sites of Trinitarians even do not provide a possibility to react on what is written at that site. I give the opportunity, but do not place the spam messages I receive but do not censor any reaction.

   This person with the name Szymon Sulgostowsky, who is not know by the Christadelphians I do know, finds my writing extremely tendentious but does not take the time to show me where I would have been prejudicial, prejudiced, partisan, partial, one-sided, biased or prepossesed. I confess that the thoughts I present on my blog are personal views, which has not to mean that those views would be expressing a strong opinion that is intended to influence people, but in fact could have been words many other people disagree with. It is never my intention that others should have to agree with everything I say nor with everything I believe. I am even convinced that there are a lot of things I do believe where the majority would not believe that, like e.g. the Trinity in which I do not believe.

   Perhaps the writer of this above remarked wanted to hurt me or make me feel guilty of having written an article that is marked by a tendency in favour of a particular point of view, certainly when he wrote that when he “had to enlist the number of simply laughable matters taken out of the context, I would perhaps have to write more than an hour.”

   I seriously wonder what was so laughable at what I wrote!

   Does he think it so silly that I pointed to the fact that the Polish Catholic Church turned its head and did not intervene against the German occupiers’ actions against the Jews?

   Does he not believe Salesian August Hlond who became provincial of the Salesians for Germany-Austria-Hungary in 1919 and in 1922 was appointed apostolic administrator of the area that would later become the Archdiocese of Katowice and that this priest founded the Polish Catholic Action in 1930 and supported the anti-Semitic policies of the then government and of the extreme right-wing Endecja?

   Does he like many Polish people at that time of the Nazis still close his eyes to what happened and wants others to still believe that the Holocaust is just a fabrication of some Jews?

   Or does he consider my statement and assessment of what that cardinal continued to do after the war, namely to reject the Church’s help against anti-Semitism in the run-up to a pogrom in the city of Kielce in July 1946, in which, of the 200 Polish Holocaust survivors, 41 were murdered and 82 wounded when they returned after the end of the war.

   The matters I mentioned people shall be able to find in several historical works and are not just a fabrication of my mind. For sure they are no laughable matter!

   My writing is based on historical writings and on facts that we can not ignore or be silent about. People may call the mentioning of those horrible things that happened in the 20th century “slander”, though slander is a false spoken statement about someone, intended to damage the good opinion that people have of that person.

   I would love to know or see where I utter or spread slander by telling those matters which can be proven by historians and by now so many years later should also be known by the Polish, even when it is not pleasant to hear such a thing.

   Mr. Szymon I would appreciate it then that you would show me where I would bring defamation in some transient form.

   Like

  2. By the way, having been away from this internet platform for such a long tim, aside of Mr Szymon Sulgostowski his three letters I also got 161 letters in my spambox.

   Normally I even do not check the spambox, but after Mr. Sulgostowky his letter I for certainty not to miss a lette, went looking at the 9 pages of spamletters.

   So in case Keisha Mcgarvie her letter is no spam I place it here for security reasons not allowing it to be unmarked as spam and published here.

   She wrote: “I would like to show my thanks to the writer for bailing me out of such a issue. Right after checking through the internet and seeing tips that were not productive, I assumed my entire life was gone. Being alive devoid of the strategies to the issues you’ve resolved all through your good short article is a critical case, as well as ones which may have adversely affected my career if I had not encountered the blog. Your own personal mastery and kindness in handling the whole thing was invaluable. I am not sure what I would have done if I hadn’t encountered such a thing like this. I can also at this point relish my future. Thanks a lot very much for the professional and sensible help. I will not hesitate to recommend your web page to anybody who needs support about this problem.”

   Other letters in the style of the one from CarmenSilguero I would consider as spam, although she writes in praise of my site: “I抦 not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.”

   By placing those two comments, I agree that all the other 159 letters or reactions on one or more articles of mine, I did not publish because as my spamfilter marked them as spam and I also consider them as spam, I did not publish them not out of censor but because of a security reason.

   To all my readers I want to have it be known that I allow reactions because I am open and willing to learn more about subjects I mention, I always find dialogue the best way to grow in life.
   The only thing I ask of the reactions is that they be expressed in all honesty and politeness.

   Like

 2. well, you’re claiming to be a believer in God and Yeshua but you silence the voice of criticism of your slanderous article, instead of contacting someone from Poland to let you correct your factual errors, you decide to spread untruth. My comment has been awaiting moderation for 9 days. Shame on you.

  Like

  1. The second letter written by Mr. Szymon a few minutes later than his first was simply repeating his first letter, which by the way also could have come into the spambox and as such be not seen by me. Though his letters did not come into the spambox, but not having been on WordPress for such a long time I got no idea this man had written to me. Also when other people would have written to me I would not have noticed, because not online or not available.

   Nowhere did I silence the voice of criticism on any of my articles even when people do not react in a polite way I would allow their remark to find a place under my article. Except when the language used by the letter writer is far too coarse, that may be a reason not to allow that person to speak in public.

   As you can see I do allow someone from Poland to let me correct my factual errors (if I made such errors) though you seem not to mention which facts I mention would be not true. I never “decided to spread untruth” as you accuse me of.

   By my honest intentions, I see no reason to be ashamed of. By my text I also did not want to hurt someone, though I do agree that certain historical facts can be very painful. But that does not mean we have to cover up those historical facts and be silent about them.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.