Betreft

שָׁלוֹם

Verwelkoming

Vrede, harmonie, heelheid, volledigheid, welvaart, welzijn en rust kunnen tot u komen, die de weg heeft gevonden naar deze nederige gedachtenplaats van een rondzwervende jongen.

Mag ik hopen dat iedereen die hier langskomt, sjalam in hun hart draagt, wat inhoudt dat we allemaal veilig of compleet zijn, en impliciet, vriendelijk zijn of wederkerig zijn.

Mijn hoop

A Yemenite Jew at morning prayers, wearing a k...
Een Jemenitische Jood bij het ochtendgebed, met een keppel, gebedssjaal en tefillin (foto credit: Wikipedia)

Wat je godsdienstige overtuigingen ook mogen zijn over een hogere macht, ik hoop echt dat je op een dag zult gaan zien Wie er achter alle dingen zit die we om ons heen hebben en waarvan we kunnen genieten. De zon, de zachte bries van een verfrissende wind, de veranderende kleuren in de natuur enz., elke dag dat we wakker worden, worden we geconfronteerd met deze wereld en moeten we zoveel uitdagingen aangaan. Soms zouden we graag zien dat we een gemakkelijkere dag kunnen hebben.
Ik hoop dat je zult gaan begrijpen of zien dat als je de Hand erachter ziet, je zult ontdekken dat Hij een eeuwige Geest is die bereid is om al diegenen te leiden die onder Zijn leiding willen staan.

De kwesties jodendom, christendom, islamisme, net als hun zoektocht naar voortdurende authenticiteit en relevantie voor vandaag, is een zeer belangrijke kwestie voor mensen in hun geloofsgemeenschap en voor onze eigen gemeenschap om mee te worstelen. Voor die monotheïstische religies die in een hoek worden geduwd door de atheïstische en kapitalistische houding en moraal van deze wereld, kan het moeilijker worden om uit de kast te komen voor wat ze geloven.

Vaststelling en kijk op de wereld

In deze wereld, of in dit wereldgestel, waar niet velen geïnteresseerd zijn in de Allerhoogste Goddelijke Maker, de Alwetende Elohim Hashem Jehovah, denken veel mensen misschien dat er geen ruimte is voor zo’n onbekend, onaantastbaar, onbereikbaar, onzichtbaar Almachtig Opperwezen. Maar ze zijn verkeerd om te denken dat Dit Ene Opzichzelfstaande Wezen Dat niet gezien kan worden, onbereikbaar zou zijn. Als we die Allerhoogste El’Elyon echt willen ‘zien’ en ‘voelen’, is het mogelijk om dichter bij Hem te komen en het besef te hebben dat Hij dichtbij is, zelfs door Zijn Hand aan jou te geven.

De wereld vergeet misschien waarom Gods volk (het door God uitverkoren en gekoesterde volk) zo belangrijk is voor deze wereld. De reden dat zoveel meer mensen bezorgd moeten zijn over de joodse gemeenschap is vanwege Gods voortdurende zorg voor hen in de hele Heilige Schrift of het Uitzonderlijk Verzamelboek Bijbel genaamd (de Judaïsche of Hebreeuwse Bijbel of Tenach, de Messiaanse Bijbel en de Koran).
Er zijn veel christenen geweest die de joden ervan beschuldigden hun leider te hebben vermoord, hoewel ze vergeten dat Jezus, wiens echte naam Jeshua of Jesjoea is, zelf een jood was die een meesterleraar of rebbe was die wilde dat mensen de weg naar God zouden leren kennen. Rabbi Jeshua zelf was een man van vrede, die wilde dat zijn volgelingen vrede brachten.
Extreme christelijke interpretaties die iets anders toelaten dan liefde en hoopvolle houding vergeleken met Gods werk in het Joodse volk, zijn historisch en hedendaags schadelijk geweest voor de relatie en het behoud van die groep.

Allen die werkelijk de Allerhoogste Elohim liefhebben, de Goddelijke Schepper van hemel en aarde, zouden broeders en zusters moeten zijn overeenkomstig de Liefde van God, komen onder Zijn bescherming en kunnen uitkijken naar de realisatie van het Koninkrijk van God met Jeruzalem als de wereldhoofdstad van dat Heilige Land waar alle liefhebbers van God verenigd zullen zijn om in een wonderlijke wereld van vrede te leven zonder haat of geweld.

Met een boek als leidraad en gids

11th century Hebrew Bible with targum, perhaps...
Hebreeuwse bijbel uit de 11e eeuw met targum, misschien uit Tunesië, gevonden in Irak: onderdeel van de Schøyen-collectie. (Foto: Wikipedia)

Allen die dicht bij de Allerhoogste willen komen, moeten weten dat de Goddelijke Schepper Zijn Woord aan de wereld heeft gegeven. Eerst zorgde Hij ervoor dat mannen van God (profeten en andere schrijvers) Zijn Woorden opschreven,
zodat de hele wereld geen excuus zou hebben, dat ze Hem niet konden vinden of dat ze niet wisten wat Hij van hen wilde. Gods Woord is vertaald in meer dan 3200 talen. Over de hele wereld kunnen mensen nu ertoe komen om de Hebreeuwse Geschriften te lezen als fundament en vervulling, niet als vervanging, die zij aan het geloof verschaffen, dat zij voor zichzelf moeten opbouwen.

In dat Boek der boeken, de Bijbel, hebben wij de voornaamste Bestseller aller tijden in handen die eigenlijk alles biedt wat wij nodig moeten hebben om ons leven het best op te bouwen en een mogelijkheid te scheppen om ons leven met hoop voldoening te geven en een plaats te verzekeren in dat beloofde Koninkrijk van God.

Mijn missie

Met mijn gedachten en krabbels zou ik graag meerdere mensen willen bereiken en aantonen dat er reden genoeg is om een vreugdevolle hoop te hebben.  Ik geloof er namelijk in dat voor iedereen de mogelijkheid is weggelegd voor een ‘Hoop op blijvende gezondheid en eeuwig leven‘ die werkelijkheid kan worden.

Hij Die sprak en tot stand bracht door Zijn spreken is en God Die getrouw is aan Zijn Woord. Iedereen kan als hij wil en zich inspant geluk in Gods nieuwe ordening krijgen. In dit blog wil ik aantonen dat als wij ons laten sturen door God, wij een makkelijker leven kunnen hebben dan wanneer wij onverbiddelijk ons eigen ego tegoed willen doen met wereldse lusten. Ik wil hier de kansen laten zien om te winnen. Met een leven van opdracht en toewijding uit liefde tot God kunnen wij veel verder komen dan wanneer wij aan de menselijke doctrines vasthouden.

Ik wens hier een lens aan te bieden om door te kijken. Als een Jeshuaist (voor Nederlanders een Jesjoeaist), een aanhanger of volgeling van Jeshua (of volgeling van Jezus Christus) wil ik zijn leer getrouw zijn en zijn opdracht voor zijn volgelingen opvolgen. Een van die opdrachten was om uit te varen of in de wereld uit te gaan om het Goede Nieuws of Blijde Boodschap te gaan verkondigen.

Hierbij niet mijn leer verkondigend, maar voortgaand op de leer van Christus, wil ik samen met u de woorden van de Thora, met zijn 10 Uitspraken (10 Woorden) of geboden, en de decalogue en andere geschriften doornemen om zo tot verdere kennis te komen en inzicht te krijgen wat er vroeger gebeurd is maar ook over wat nog zal staan te gebeuren.

Ik hoop echt dat ik ook een van die instrumenten mag zijn die God gebruikt om Zijn Woord verder in de harten van veel mensen te brengen, zodat door te kijken Naar Gods Woord geloof kunnen vinden en/of verkrijgen en gered kunnen worden, genade verwerven, en door de kleine nauwe poort van het Koninkrijk van God kunnen binnen gaan.

Ik hoop van harte dat ik u daar ook kan ontmoeten.
Dat de Allerhoogste Elohim יהוה u mag zegenen.

Advertisement