Deal of the century or roadmap to apartheid?

It is incredible that one world leader is convinced he is the only one to solve all world problems and is the best one to decide how matters have to be solved. In Antwerp, on Friday, Dr. Itamar Shachar shall lead a conference with Inès Abdel Razek and Mahmoud AbuRahma looking at the present situation in the trials to solve the Israeli-Palestinian conflict.

Advertisement

‘Deal of the century’ of routekaart naar de apartheid?

Het is ongelooflijk dat één wereldleider ervan overtuigd is dat hij de enige is die alle wereldproblemen kan oplossen en de beste is om te beslissen hoe zaken moeten worden opgelost. Dr. Itamar Shachar zal komende vrijdag een conferentie in Antwerpen leiden met Inès Abdel Razek en Mahmoud AbuRahma over de huidige situatie in de processen om het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen.

Nog een Joodse stem op het plan van Trump: geen vrede zonder gelijkheid en wederzijds respect

Zoals wij al gewend zijn geraakt van de 45ste president van Amerika, heeft deze het laken naar zich toegetrokken en Nethanyanu voor zijn kar getrokken om voor de Israëlisch populaire maatregelen te treffen zonder rekening te houden met de Palestijnen die hun plan voor de staat Israël zo maar willens-nillens moeten aanvaarden.

Another Jewish Voice on Trump’s plan: No peace without equality and mutual respect

As we have become accustomed to the 45th president of America, he has pulled up the sheet and pulled Nethanyanu in his cart to create a plan with popular Israeli measures without taking into account the Palestinians in the talks for planning the state of Israel.